Perfüzyon Bölümü İş Olanakları

Perfüzyon Bölümü iş olanaklarını merak eden üniversite adaylarının, bu yazıda Perfüzyon Bölümü  iş imkanları, Perfüzyon Bölümü maaşları hakkında bilgi alabilir ve Perfüzyon Bölümü mezunları ne iş yapar sorusuna cevap bulabilir. Perfüzyon Bölümü hakkında bilgi almak isteyenler yorum yazabilir veya yazılan yorumlardan yararlanabilir.

Perfüzyon İş İmkanları Hakkında Bilgi Perfüzyon İş Olanakları Hakkında Bilgi
Perfüzyon mezunları ‘’perfüzyonist’’ unvanı ile anılır ve çalıştıkları yerlerde şu görevleri yerine getirirler:
-Kalp-akciğer makinasını yönetir.
-Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanını yönetir.
-Kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini takip eder ve gerekli girişimlerde bulunur.


-Miyokardın korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri (kardiyopleji uygulaması) yapar.
-Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapar.
-Antikoagülasyonun monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gereken girişimlerin yapılmasını sağlar.
-Terapötik hipotermi-hipertermi uygulamaları, termojenik lavaj ve vucüt sıcaklığı regülasyonu yapar.
-Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ürünleri transfüzyonu, gerekli medikasyon ve anestezik ajanların uygulamasını yapar.
-Ototransfüzyon, cell saver uygulamasını yapar.
-İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını, kemoterapötiklerin ve hücresel tedavilerin verilmesini sağlar.
-Gerektiğinde donör doku ve organlarının korunmasına yardımcı olur.
-Ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) ve kısa, orta ve uzun dönem ventriküler destek cihazlarının yönetimini yapar.
-İntravasküler membran oksijenasyon yönetimini yapar.
-Kan gazları ve kan biyokimyasnın monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasını sağlar.
-Preoperatif hasta hazırlığı ve operasyon sonrası mortalite ve morbidite toplantılarına aktif olarak katılır.
-Gerektiğinde trombosit jel üretimini yapar.
-Ekstrakorporeal dolaşım fonksiyonlarının sağlanması için gerekli malzeme ve tekniğe hekimle konsülte ederek karar verir.
-Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportunda destek sağlar.
-Ekstrakorporeal dolaşım sistemleri ve hasta dolaşımıyla ilgili hasta kayıtlarını tutar.
-Ekstrakorporeal dolaşım sistemleriyle ilgili olarak perfüzyonist, perfüzyonist adayları ve diğer tıbbi personelin eğitimine ve yeterlilik/performans değerlendirmesine destek verir.
-Kalite kontrolü çalışmalarında rol alır.
-Mesleki gelişimini sağlamak amacıyla alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, bilimsel yayınları izler ve değerlendirir.
-Profesyonel etik kurallarına uyar.
-Hasta haklarına duyarlılık gösterir.

4 Yıllık Perfüzyon Bölümü İş Olanakları
Mezunlar gerek kamu hastaneleri ile üniversite hastaneleri gerekse de özel hastaneler ve diğer özel sağlık kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptir. Kamuya atanmak için KPSS’den yeterli puan alınmalıdır.

Perfüzyon iş bulma imkanı, Perfüzyon iş olanakları hakkında bilgi, Perfüzyon mezunları ne iş yapar, Perfüzyon mezunları nerelerde çalışır, Perfüzyon mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör...

Perfüzyon Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 2500-3000 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.

Perfüzyon mezunları ne kadar maaş alır, Perfüzyon maaşı ne kadar, Perfüzyon kazançları

Perfüzyon Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Perfüzyon Programı, kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubunu, akademik olarak en iyi düzeyde yetiştirmeyi amaçlıyor.

Perfüzyon Bölümü nün Geleceği

Sevgili ziyaretçiler, bu bölümü sadece sizin de fikirlerinizi almak için açıyoruz. Sizce Perfüzyon Bölümünün geleceği var mı, ileride de bu bölüm işe yarar mı? Özellikle Perfüzyon Bölümü mezunları yorum yaparsa mutlu oluruz.

DİKKAT: Bir G-Mail hesabı olmayanlar ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''Anonim'' veya ''Adı/URL'' seçeneklerinden birisini seçerek kolayca yorum yapabilirler.

NOT: Sorduğunuz soruya cevap verildiğinde e-mail ile bilgilendirilmek istiyorsanız, sağ alttaki ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyiniz. Bunun için de yorum yazarken Google Hesabını (Gmail Hesabı) kullanmanız gerekir.

© 2014 Maaşları, Hakkında Bilgi, İş İmkanları, İş Olanakları, Ne İş Yapar - ALL RIGHTS RESERVED
Template By FIANESIA Diberdayakan oleh Blogger