Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü İş Olanakları

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü iş olanaklarını merak eden üniversite adaylarının, bu yazıda Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü  iş imkanları, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü maaşları hakkında bilgi alabilir ve Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü mezunları ne iş yapar sorusuna cevap bulabilir. Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü hakkında bilgi almak isteyenler yorum yazabilir veya yazılan yorumlardan yararlanabilir.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi İş İmkanları Hakkında Bilgi Sigortacılık ve Risk Yönetimi İş Olanakları Hakkında Bilgi
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler aynı zamanda gerçek kişi sigorta acenteleri ile tüzel kişi sigorta acentesimüdürleri için gereken öğrenim düzeyi ve asgari mesleki düneyim sürelerine ilişkin koşulları yerine getirmiş olurlar (Resmi Gazete, 22 Nisan 2014, Sayı: 28980). Mezunlarımız ağırlıklı olarak bankalar ve banka dışı finansal kurumlarda çalışabileceklerdir. Özellikle sigorta şirketleri, menkul kıymet aracı kuruluşları ve büyük şirketlerin risk yönetimi ve sigorta birimleri mezunlarımızı tercih edecektir. Tüm bu sektörler dışında da çok geniş birçalışma alanı bulunan mezunlarımız Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde finansal analist, risk analisti, risk yöneticisi, sigorta brokeri, sigorta uzmanı, sigorta pazarlamacısı, denetim elemanı; yatırım fonlarının ya da bireysel emeklilik fonlarının yönetiminde portföy analisti, hatta portföy yöneticisi olarak çalışabilme imkânına sahip olacaklardır.

Bölüm mezunları, sigorta ve sosyal güvenlik kuruluşlarında uzman ve danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde finansal analist, risk analisti, risk yöneticisi, sigorta brokerı, sigorta uzmanı, sigorta pazarlamacısı, denetim elemanı, yatırım fonlarının yada bireysel emeklilik fonlarının yönetiminde portföy yöneticisi olarak çalışabilirler. Bunun yanında serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi İş Olanakları
Bölümden mezun olacak öğrenciler sigorta endüstrisinin yaşam, sağlık, mal ve kaza sigortası branşlarında, ürün fiyatlandırılmasında, şirketlerin yatırım yönetiminde, pazarlamada çalışacaklardır. Emeklilik planlaması ve finansal planlamalarda ise danışman olarak görev alacaklardır. Kamu sektöründe sigorta şirketlerine danışmanlık yapacaklar ve sosyal güvenlik programlarında çalışacaklardır. Diğer alanlarda da reasürans, yatırım şirketleri, bankalar, üniversiteler ve büyük şirketlerde çalışacaklardır.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi iş bulma imkanı, Sigortacılık ve Risk Yönetimi iş olanakları hakkında bilgi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi mezunları ne iş yapar, Sigortacılık ve Risk Yönetimi mezunları nerelerde çalışır, Sigortacılık ve Risk Yönetimi mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör...

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 2500-3000 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi mezunları ne kadar maaş alır, Sigortacılık ve Risk Yönetimi maaşı ne kadar, Sigortacılık ve Risk Yönetimi kazançları

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Sigortacılık günümüzde, bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla, örgüt içi birimler ve işlevler arasında ilişkinin ve koordinasyonun sağlanmasını, riskin finansal etkilerinin tartışılmasını ve önleyici hangi kararlar alınması gerektiğini belirler. Sigortacılık sektörünün oldukça ilerlediği ve uluslararası alanlara yayıldığı bilinmektedir. Ülkemiz de bu alanda gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek düzeye gelmek zorundadır. Son dönemde ülkemizde birbirini izleyen büyük şiddette depremlerin olması devletimiz ve halkımız tarafından sigortaya olan duyarlılığı artırmıştır.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümünün Geleceği

Sevgili ziyaretçiler, bu bölümü sadece sizin de fikirlerinizi almak için açıyoruz. Sizce Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü nün geleceği var mı, ileride de bu bölüm işe yarar mı? Özellikle Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü mezunları yorum yaparsa mutlu oluruz.

DİKKAT: Bir G-Mail hesabı olmayanlar ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''Anonim'' veya ''Adı/URL'' seçeneklerinden birisini seçerek kolayca yorum yapabilirler.

NOT: Sorduğunuz soruya cevap verildiğinde e-mail ile bilgilendirilmek istiyorsanız, sağ alttaki ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyiniz. Bunun için de yorum yazarken Google Hesabını (Gmail Hesabı) kullanmanız gerekir.

© 2014 Maaşları, Hakkında Bilgi, İş İmkanları, İş Olanakları, Ne İş Yapar - ALL RIGHTS RESERVED
Template By FIANESIA Diberdayakan oleh Blogger