Tıp Fakültesi Bölümü İş Olanakları

Tıp Fakültesi Bölümü iş olanaklarını merak eden üniversite adaylarının, bu yazıda Tıp Fakültesi Bölümü  iş imkanları, Tıp Fakültesi Bölümü maaşları hakkında bilgi alabilir ve Tıp Fakültesi Bölümü mezunları ne iş yapar sorusuna cevap bulabilir. Tıp Fakültesi Bölümü hakkında bilgi almak isteyenler yorum yazabilir veya yazılan yorumlardan yararlanabilir.

Tıp Fakültesi İş İmkanları Hakkında Bilgi Tıp Fakültesi İş Olanakları Hakkında Bilgi
Tıp fakültesinden mezun olan öğrenciler Tıp doktoru unvanıyla kamu ve özel sağlık kurumlarında pratisyen hekim olarak çalışma imkanına sahiptirler. Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar üniversitelerin Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde “Doktora” programlarına başvurabilirler.
Uzmanlık eğitimi almak isteyen pratisyen hekimler, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinin kadrolarının herhangi bir alanında uzmanlık eğitimine devam edebilirler ve bu eğitimin sonunda “Uzman Hekim” unvanı kazanırlar.
Tıp doktorları kendi muayenehanelerinde, özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Tıp Fakültesi İş Olanakları
Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç vardır. ekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinme daha iyi anlaşılabilir.

Tıp Fakültesi iş bulma imkanı, Tıp Fakültesi iş olanakları hakkında bilgi, Tıp Fakültesi mezunları ne iş yapar, Tıp Fakültesi mezunları nerelerde çalışır, Tıp Fakültesi mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör...

Tıp Fakültesi Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 4500-7500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.

Tıp Fakültesi mezunları ne kadar maaş alır, Tıp Fakültesi maaşı ne kadar, Tıp Fakültesi kazançları

Tıp Fakültesi Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:
(1)Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji,fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.
(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içermektedir.
(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.

Tıp ve ilgili bilimlerde deneyimli akademisyen kadrosuyla öğrencilere kaliteli eğitim-öğretim sunularak, araştırma ve sağlık hizmetinde lider konumda olmayı amaçlayan fakültemiz; doğru tanı ve tedavi sağlayan, ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haklarına saygılı, araştırmacı ve etik değerleri gözeten bilim insanları ile nitelikli sağlık hizmeti sunan hekimleri topluma kazandırmayı hedeflemektedir.
   İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Tıp fakültesi diploması alan bir kimse pratisyen hekim unvanını taşır. Bir pratisyen hekim, uzmanlık sınavında başarılı olduğu taktirde aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir:

Tıp Fakültesi Bölümünün Geleceği

Sevgili ziyaretçiler, bu bölümü sadece sizin de fikirlerinizi almak için açıyoruz. Sizce Tıp Fakültesi Bölümü nün geleceği var mı, ileride de bu bölüm işe yarar mı? Özellikle Tıp Fakültesi Bölümü mezunları yorum yaparsa mutlu oluruz.

DİKKAT: Bir G-Mail hesabı olmayanlar ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''Anonim'' veya ''Adı/URL'' seçeneklerinden birisini seçerek kolayca yorum yapabilirler.

NOT: Sorduğunuz soruya cevap verildiğinde e-mail ile bilgilendirilmek istiyorsanız, sağ alttaki ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyiniz. Bunun için de yorum yazarken Google Hesabını (Gmail Hesabı) kullanmanız gerekir.

© 2014 Maaşları, Hakkında Bilgi, İş İmkanları, İş Olanakları, Ne İş Yapar - ALL RIGHTS RESERVED
Template By FIANESIA Diberdayakan oleh Blogger