Türk Halkbilimi Bölümü İş Olanakları

Türk Halkbilimi Bölümü iş olanaklarını merak eden üniversite adaylarının, bu yazıda Türk Halkbilimi Bölümü  iş imkanları, Türk Halkbilimi Bölümü maaşları hakkında bilgi alabilir ve Türk Halkbilimi Bölümü mezunları ne iş yapar sorusuna cevap bulabilir. Türk Halkbilimi Bölümü hakkında bilgi almak isteyenler yorum yazabilir veya yazılan yorumlardan yararlanabilir.

Türk Halkbilimi İş İmkanları Hakkında Bilgi Türk Halkbilimi İş Olanakları Hakkında Bilgi
Bölümden mezun olan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile Hamamönü semtindeki Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde müze araştırmacısı olarak çalışabilecek olmakla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığında folklor araştırmacısı olarak da istihdam edilme fırsatına sahiptirler. Bunların yanında, mezunlar basın yayın kuruluşları ile kültürel araştırmalar yapan ve projeler üreten çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarda da görev alabilirler.
Akademik kariyer hedefleyen mezunlar, üniversitelerin Türk Halk Bilimi bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca, 2014 yılında Millî Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Türk Halk Bilimi mezunlarının Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak istihdam edilmelerinin önü açılmıştır.     

Türk Halkbilimi Bölümü İş Olanakları
Dilin bir araç olarak kullanıldığı sözel anlatımlar, geleneksel gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, festivaller ve ritüeller doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği şeklinde beş alt başlık altında toplanmaktadır. Bu öğelerin araştırıldığı, derlendiği, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinde, müzelerde, öğretim kurumlarında ders olarak okutulması halinde eğitim kurumlarında, kitle iletişim araçlarında çalışabilirler. Özel eğitim kurumlarında ve devlete ait bütün eğitim kurumlarında halkbilimi öğretmenliği, medyada somut olmayan kültürel miras program yapımcılığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde halkbilimi açık hava müze uzmanlığı ve folklor araştırmacılığı, turizm alanında kültürel animasyon tasarımcılığı, özel sektör tarafından kurulacak kültür merkezlerinde somut olmayan kültürel miras bölümü yöneticiliği yapabilirler. Birçok uygulamalı halkbilimi alanında, halkbilimi  eğitimi almış kişilere yeni çalışma alanları açılması sonucunu hazırlayacağı da varsayıldığında, Türk Halkbilimi bölümünden mezun olan öğrencilerin çok  farklı eğitim, kültür ve turizm alanlarında  iş bulmaları ve iş kurmaları mümkün olabilecektir.


Türk Halkbilimi iş bulma imkanı, Türk Halkbilimi iş olanakları hakkında bilgi, Türk Halkbilimi mezunları ne iş yapar, Türk Halkbilimi mezunları nerelerde çalışır, Türk Halkbilimi mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör...

Türk Halkbilimi Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.

Türk Halkbilimi mezunları ne kadar maaş alır, Türk Halkbilimi maaşı ne kadar, Türk Halkbilimi kazançları

Türk Halkbilimi Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Bir sosyal ve beşeri disiplin olarak ortaya çıktığı 19. yüzyıldan günümüze kadar, kendine özgü araştırma alanlarında son derece önemli bilimsel bilgilerin üretildiği halkbilimi, ülkemizde öteden beri dünya standart ve normlarında, yeterli  eleman ve donanımla yürütülmemektedir. Bu nedenle, halkbilimi disiplininin  incelediği ürünlerin yer aldığı
a- Halk edebiyatı,
b- Halk müziği ve oyunları,
c- Gelenek, görenek ve inançlar, 
ç- El sanatları,
d- Halk bilgisi,
gibi temel araştırma alanlarında Türk kültürünün geleneksel biçimleri ve bunların değişim süreçleri ile kültür içindeki rol ve etkileri yeteri kadar araştırılmamış, teknolojik değişmelerin getirdiği sonuçlarla ortadan kalkan halk kültürü ürünleri tespit edilerek incelenememiş ve geleceğin inşasında bu birikimden yararlanma yolları oluşturulamamıştır.

Türk Halkbilimi Bölümünün Geleceği

Sevgili ziyaretçiler, bu bölümü sadece sizin de fikirlerinizi almak için açıyoruz. Sizce Türk Halkbilimi Bölümü nün geleceği var mı, ileride de bu bölüm işe yarar mı? Özellikle Türk Halkbilimi Bölümü mezunları yorum yaparsa mutlu oluruz.

DİKKAT: Bir G-Mail hesabı olmayanlar ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''Anonim'' veya ''Adı/URL'' seçeneklerinden birisini seçerek kolayca yorum yapabilirler.

NOT: Sorduğunuz soruya cevap verildiğinde e-mail ile bilgilendirilmek istiyorsanız, sağ alttaki ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyiniz. Bunun için de yorum yazarken Google Hesabını (Gmail Hesabı) kullanmanız gerekir.

© 2014 Maaşları, Hakkında Bilgi, İş İmkanları, İş Olanakları, Ne İş Yapar - ALL RIGHTS RESERVED
Template By FIANESIA Diberdayakan oleh Blogger