Uluslararası Finans Bölümü İş Olanakları

Uluslararası Finans Bölümü iş olanaklarını merak eden üniversite adaylarının, bu yazıda Uluslararası Finans Bölümü  iş imkanları, Uluslararası Finans Bölümü maaşları hakkında bilgi alabilir ve Uluslararası Finans Bölümü mezunları ne iş yapar sorusuna cevap bulabilir. Uluslararası Finans Bölümü hakkında bilgi almak isteyenler yorum yazabilir veya yazılan yorumlardan yararlanabilir.

Uluslararası Finans İş İmkanları Hakkında Bilgi Uluslararası Finans İş Olanakları Hakkında Bilgi
Uluslararası Finans Uzmanının çalıştığı kurum veya kuruluşta yaptığı bazı işler şunlardır:
-İşletmenin finansal planlamasını yapar,
-İşletmenin finansal tablolarını hazırlar (Bilanço, gelir tablosu, nakit akış
tablosu, fon akış tablosu, özkaynak değişim tablosu vb.),
 İşletme sermayesinin yönetimini (alacak, stok yönetimi, kısa vadeli fon
kaynakları),
 -Uluslararası finansal tekniklerin seçimini ve kullanımı konusunda işletme
sahiplerine bilgi verir,
 -Dış ticaretle ilgili işlemleri yapar,
 -İşletmenin yatırım proje analizlerini yapar,
 -Finansal risk analizleri yaparak işletme yönetimine bilgi verir,
 -Portföy yönetimi yapar.

Uluslararası Finans Bölümü İş Olanakları
Kamu sektöründe işe girmek isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
girmek zorundadırlar.
Bu bölümden mezun öğrenciler ulusal ve uluslararası şirketlerin finansal analiz
bölümlerinde, yurt içi ve yurt dışındaki bankalarda, aracı kurumlarda
çalışabilirler. İngilizce ve bilişim teknolojilerini çok iyi kullanabilen mezunlar, özel
sektörde ve çok uluslu şirketlerde iş imkânı bulabilmektedirler. Bunun yanında,
kamu kuruluşlarından İMKB, SPK, Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Hazine Müsteşarlığı´nda; uluslararası alanda ise Dünya Bankası, Uluslararası Para
Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.
Uluslararası Finans bölümü mezunları ulusal ve uluslararası çeşitli şirketlerde
finansal analist, muhasebe bölümü yöneticisi, stratejik planlama faaliyetlerinin
sorumlusu, uluslararası finansal kuruluşların temsilcisi gibi görevleri
üstlenebilirler.

Bölüm mezunları kendi alanlarında çalışabileceği gibi benzer alanlarda da geniş
çalışma alanına sahiptir. Yakın gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali
kuruluşların gerek boyut gerekse teknolojik açıdan daha önemli büyüme ve
gelişmelere sahne olacağı beklenmektedir. Bu çalışma alanlarında bilgisayar ve
internet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte ve bu alana
meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile
donatılmış, bilgisayar uygulamaları yapabilen, bir veya daha fazla yabancı dili olan
bölüm mezunları geniş ve cazip iş olanakları bulabilirler. Bankalar, borsalar ve mali
kuruluşların dışında reel sektör firmaları bünyelerinde de çalışma olanağı
bulabilirler.

Bölüm mezunları finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa
uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticiliği gibi
işler yapabilirler. Alanları ile ilgili serbest çalışabilirler. Ancak, mezun olduktan
hemen sonra bu konuma gelmek mümkün değildir. Genellikle çeşitli kurum ve
kuruluşlar, mezunları sınavla uzman yardımcısı olarak istihdam edip, belirli bir
hizmet içi eğitim ve deneyimden sonra belirtilen pozisyonlara
yerleştirmektedirler.
Ayrıca bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin benzer
bölümlerinden mezun olanların başvurabileceği kamu ve özel sektör kuruluşlarının
uzman yardımcılığı veya müfettiş yardımcılığı sınavlarına katılabilirler.


Uluslararası Finans iş bulma imkanı, Uluslararası Finans iş olanakları hakkında bilgi, Uluslararası Finans mezunları ne iş yapar, Uluslararası Finans mezunları nerelerde çalışır, Uluslararası Finans mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör...

Uluslararası Finans Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 3000-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.

Uluslararası Finans mezunları ne kadar maaş alır, Uluslararası Finans maaşı ne kadar, Uluslararası Finans kazançları

Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Bölüm mezunu, bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal
hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine
sahip kişidir.

Uluslararası Finans Bölümünün Geleceği

Sevgili ziyaretçiler, bu bölümü sadece sizin de fikirlerinizi almak için açıyoruz. Sizce Uluslararası Finans Bölümünün geleceği var mı, ileride de bu bölüm işe yarar mı? Özellikle Uluslararası Finans Bölümü mezunları yorum yaparsa mutlu oluruz.

DİKKAT: Bir G-Mail hesabı olmayanlar ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''Anonim'' veya ''Adı/URL'' seçeneklerinden birisini seçerek kolayca yorum yapabilirler.

NOT: Sorduğunuz soruya cevap verildiğinde e-mail ile bilgilendirilmek istiyorsanız, sağ alttaki ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyiniz. Bunun için de yorum yazarken Google Hesabını (Gmail Hesabı) kullanmanız gerekir.

© 2014 Maaşları, Hakkında Bilgi, İş İmkanları, İş Olanakları, Ne İş Yapar - ALL RIGHTS RESERVED
Template By FIANESIA Diberdayakan oleh Blogger