Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü İş Olanakları

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü iş olanaklarını merak eden üniversite adaylarının, bu yazıda Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü  iş imkanları, Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü maaşları hakkında bilgi alabilir ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü mezunları ne iş yapar sorusuna cevap bulabilir. Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü hakkında bilgi almak isteyenler yorum yazabilir veya yazılan yorumlardan yararlanabilir.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği İş İmkanları Hakkında Bilgi Üstün Zekalılar Öğretmenliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Üstün zekalılar öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
Üstün zekalılar öğretmeni bu program çerçevesinde;
-İlköğretimin birinci kademesindeki üstün zekalı çocukların ders programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katılır,
-Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
-Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
-Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, olumsuz davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
-Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.
-Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Bölümü İş Olanakları
Üstün Zekâlılar Öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezi adı 
altında üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarında çalışma 
imkanları mevcuttur.
 Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
Çalıştıkları illerde ve okullarda yönetici olabilirler, Bakanlık merkez örgütünde uzman, yönetici, eğitim yöneticiliği gibi kadrolara atanabilirler.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği iş bulma imkanı, Üstün Zekalılar Öğretmenliği iş olanakları hakkında bilgi, Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır, Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör...

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 3000-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunları ne kadar maaş alır, Üstün Zekalılar Öğretmenliği maaşı ne kadar, Üstün Zekalılar Öğretmenliği kazançları

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Programımızın vizyonu, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için eleştirel düşünen, yeniliğe açık, yaratıcı, değer yargılarına sahip, motivasyonu yüksek öğretmenler yetiştirip üstün ve yetenekli bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve birikimlerini ülkemiz ve tüm insanlığın yararına kullanmalarına katkı sağlamaktır. Üstün zekalı bireylerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olan, onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim verebilecek, Türk eğitim sistemi ve özel eğitim yönetmelikleri konusunda yetkin ve bu doğrultuda çalışabilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümünün Geleceği

Sevgili ziyaretçiler, bu bölümü sadece sizin de fikirlerinizi almak için açıyoruz. Sizce Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü nün geleceği var mı, ileride de bu bölüm işe yarar mı? Özellikle Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü mezunları yorum yaparsa mutlu oluruz.

DİKKAT: Bir G-Mail hesabı olmayanlar ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''Anonim'' veya ''Adı/URL'' seçeneklerinden birisini seçerek kolayca yorum yapabilirler.

NOT: Sorduğunuz soruya cevap verildiğinde e-mail ile bilgilendirilmek istiyorsanız, sağ alttaki ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyiniz. Bunun için de yorum yazarken Google Hesabını (Gmail Hesabı) kullanmanız gerekir.

© 2014 Maaşları, Hakkında Bilgi, İş İmkanları, İş Olanakları, Ne İş Yapar - ALL RIGHTS RESERVED
Template By FIANESIA Diberdayakan oleh Blogger